Skip to main content
Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre “Peyzaj Politikası”, uzman kamu yetkilileri tarafından peyzajların korunması, yönetilmesi ve planlanması konusunda özel tedbirler almayı amaçlayan genel prensipler, stratejiler ve rehber kuralların bütünüdür. 

Ülkemizdeki kentsel-kırsal, doğal-kültürel her türlü peyzajın korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanımı için ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte her tür etkinliğin amaç, yöntem ve içerik olarak düzenlenme ve gerçekleştirilme esaslarını Peyzaj Politikaları belirlemektedir. PEMKON tarafından ikincisi düzenlenen Türkiye Peyzajları Ulusal Konferansı’nın bu yılki başlığı “Peyzaj Politikaları”dır. Ülkemizdeki Peyzaj Politikaları, Peyzaj Mimarlığının farklı çalışma alanları üzerinden disiplinlerarası bir bakış açısı ile tartışılacaktır. Konferansın ülkemiz peyzajları için başta kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuda çalışan bilim camiasına ülkemiz peyzajlarının sürdürülebilir planlaması, tasarımı, yönetimi ve korunması ile ilgili hedeflere ulaşmada yol göstermesi amaçlanmaktadır.

Konferans Konuları

Kırsal Peyzaj Politikaları

Kentsel Peyzaj Politikaları

Planlama-Tasarım Politikaları

Peyzaj Yönetimi Politikaları

Koruma (Yasal-Yönetsel) Politikaları

İmar Politikaları

Kentsel Tasarım/Yenileme Politikaları

Enerji ve Madencilik Politikaları

Peyzaj Onarımı Politikaları

Ulaşım Politikaları

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Politikaları

PEMKON Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay / PEMKON 7. Dönem Başkanı / İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Adnan Uzun / I.PEMKON KONFERANSI Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı

Prof.Dr. Tanay Birişçi / PEMKON 6. Dönem Başkanı

Yerel Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay / Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç.Dr. F.Ayçim Türer Başkaya

Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Artar

Dr. Meliz Akyol Alay

Dr. Ayşegül Oruçkaptan (PMO Genel Başkanı)

Y.Peyzaj Mimarı Murat Ermeydan (PMO İstanbul Şube Başkanı)

Araş.Gör. Arzu Türk

Bilim Kurulu 

Prof.Dr. Cengiz Acar / Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Meliha Aklıbaşında / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç.Dr. Şevket Alp / Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy / Yakın Doğu Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Fürüzan Aslan / İnönü Üniversitesi

Prof.Dr. Hakan Altınçekiç / İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Faruk Altunkasa / Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. Cemil Ata / Yeditepe Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ömer Atabeyoğlu / Ordu Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Atmaca / Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç.Dr. Mehmet Akif Irmak / Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Tanay Birişçi / Ege Üniversitesi                 

Doç.Dr. Ayçim Türer Başkaya / İstanbul Teknik Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Didem Dizdaroğlu / İ.D. Bilkent Üniversitesi

Prof.Dr. Hakan Doygun / K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof.Dr. Elmas Erdoğan / Ankara Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Şehriban Eraslan / Süleyman Demirel Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Engin Eroğlu / Düzce Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Bige Şimşek İlhan / Amasya Üniversitesi

Prof.Dr. Latif Gürkan Kaya / M.Akif Ersoy Üniversitesi

Prof.Dr. Sibel Mansuroğlu / Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr. Sevgi Öztürk / Kastamonu Üniversitesi

Doç.Dr. Hilal Turgut / Artvin Çoruh Üniversitesi

Prof.Dr. K. Tuluhan Yılmaz / Adnan Menderes Üniversitesi

Prof.Dr. Murat Zencirkıran / Uludağ Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Candan Zülfikar / Trakya Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Artar / Bartın Üniversitesi

ÖNEMLİ TARİHLER

İlk Duyuru: 17 Mayıs, 2017 

Bildiri Özetleri Son Gönderim Tarihi: 24 Temmuz 2017 

Özet Kabul Bildirimi: 31 Temmuz 2017 

Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 2 Ekim 2017

Etkinlik Sitesi İçin Tıklayın

Yazarlar:

Bilim & Program Komitesi:

Başkan:

 

Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2017 Zakon Group LLC